قیمت مناسب

تعرفه ها با قیمت مناسب

رایگان

پلان 15 روزه رایگان جهت تست

0 ریال/m

بلاگ

هاستینگ

هاستینگ

هاستینگ

0.1GB

برگه

1

استاندارد

پیشنهاد ویژه شروع از 6 هزار تومان

60000 ریال/m

بلاگ

هاستینگ

هاستینگ

هاستینگ

2GB

برگه

4

متوسط

پیشنهاد مای پیج شروع از 9 تومان

90000 ریال/m

بلاگ

هاستینگ

هاستینگ

هاستینگ

4GB

برگه

6

پلان نامحدود

شروع از 12 هزار تومان

120000 ریال/m

بلاگ

هاستینگ

هاستینگ

هاستینگ

Unlimited

برگه

Unlimited